professional law company

Hizmetler

Hizmet Konuları

Ticaret Hukuku

Sigorta Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Uluslararası Hukuk ve Tahkim     

Şirketler Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Bankacılık ve Kredi Hukuku

Finans Hukuku  

Enerji  Hukuku

Sağlık Hukuku

Medeni Hukuk

Aile Hukuku

Miras hukuku

Vatandaşlık ve Uluslararası İşgücü Hukuku

Gayrımenkul  Hukuku

İnşaat ve İmar Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka ve Patent Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ceza Hukuku

İdare  ve Vergi Hukuku

Arabuluculuk Hizmetleri

Önleyici Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri

Olağanüstü Kanun Yolları

Yüksek Mahkemeler:

Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi